top of page
伴你同行聖安多尼

伴你同行聖安多尼

HK$35.00價格

簡介:聖安多尼以替人尋找失物而聞名,但願藉此小書,能讓未有每天神修習慣的,找到這分美德;已經有每天神修習慣的,能深化與主愛情的關係。 聖安多尼,請為我們祈禱!

                                           

作者:方濟會士夏志誠
出版:香港天主教方濟會

初版日期:2020.08
頁數 : 132
分類:靈修、教友生活
ISBN:9789881678010
No. 31099 99075

bottom of page