top of page
你有唸玫瑰經嗎?

你有唸玫瑰經嗎?

HK$15.00價格

簡介:各位小朋友,如果你覺得天主經、聖母經,或者聖三光榮經是很美麗的祈禱,玫瑰經就是一串串美麗的祈禱文。若你每天有五分鐘的時間誦唸一端玫瑰經,能使你與聖母瑪利亞一起更親近天主;若你時間許可,能夠每日唸五端玫瑰經,更是非常美妙!以玫瑰經祈禱,是聖母瑪利亞囑咐我們去做的事!

                                           

作者:劉婉雯
出版:劉婉雯
頁數:34
初版日期:2018.05
分類:兒童宗教
No. 3409999002

bottom of page