top of page
熙篤會的理想和生活

熙篤會的理想和生活

HK$32.00價格

— 為紀念楊家坪神慰院百週年而編
簡介:一本封閉的書打開了 熙篤會士何許人也?他們在作什麼?他們如何生活?他們是否需要呢?他們為何自封呢?他們是否許願緘默呢?在這小冊子裡,我們要叙述這幾個有趣的問題。讀者在其中可以發現修院圍牆中的內在生活和一個獨一無偶的新世界!

                                           

作者 :  任達義神父編

頁數 : 62
分類:修會生活
No. 3253022006

bottom of page